Studii de master

Evaluarea Calitatii Materialelor si Produselor
 
Programul de studii universitare, MASTER, denumit Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor (ECMP) a fost creat în anul 2007. Este un program de studii nou care a fost înfiinţat şi dezvoltat ca urmare a unei analize privind cererea de specialişti în evaluarea calităţii materialelor pe piaţa muncii din România şi Europa. Având în vedere faptul că după integrarea României în UE, in fiecare an, diverşi absolvenţi: ingineri sudori, ingineri calitate, ingineri mecanici sau din domeniile: electric, construcţii, petrol şi gaze, fizică au solicitat şi solicită Departamentului Tehnologia Materialelor şi Sudare (TMS) din facultatea IMST, UPB organizarea de cursuri de perfecţionare, recunoscute la nivel internaţional, în domeniul ECMP, s-a relevat o cerere constantă pe piaţa muncii. ...

Afla mai multe...

 
 
 
Ingineria Calitatii
 
Programul de studii de master complementar are o deschidere larga care vizeaza atat absolventii programului de studii de licenta “Ingineria si Managementul Calitatii”, cat si absolventi ai unor programe de studii de licenta din diverse domenii care doresc sa se familiarizeze cu managementul calitatii si tehnicile / instrumentele specifice pentru analiza, evaluarea si imbunatatirea calitatii ...

Afla mai multe...

 
 
Ingineria Securitatii si Sanatatii in Munca (ISSM)

Programul de studii are ca principal scop pregătirea profesională a masteranzilor pe competenţele specific domeniului de securitate si sanatate ocupationala in conformitate cu legislatia si standardele ocupationale aferente, fiind in concordanţă cu cerinţele unui învăţământ modern.Sanatatea si securitatea in munca este parte integranta a proceselor de munca.

Afla mai multe...