Misiunea departamentului ICTI

Misiunea Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale (ICTI)

            În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Departamentul reprezintă unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

            Ca unitate organizatorico-funcţională a facultăţii Ingineria Şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale participă la elaborarea şi gestionarea programelor de studii din domeniul Inginerie Industrială alocat misiunii sale.

            Astfel, departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale gestionează următoarele programe de studii:

 • licenţă:    

 

 • Ingineria sudării (I.S.);
 • Ingineria şi Managementul Calităţii (I.M.C.);
 • Inginerie securităţii în Industrie (I.S.I.)
 • masterat:
 • Ingineria Calităţii (I.C.);
 • Ingineria sănătăţii şi securităţii în muncă (I.S.S.M.);
 • Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control (I.M.P.S.C);
 • Evaluarea calităţii materialelor şi produselor (E.C.M.P.)

          

  Misiunea Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale se desfăşoară în două planuri:

 • Misiunea didactică care este orientată în principal:

            - în a oferi educaţie academică în toate ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat;

            - în a oferi educaţie continuă prin programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe de studii de conversie profesională;

            - spre formare de specialişti competenţi şi performanţi în domeniul Inginerie industrială capabili să se integreze rapid în orice medii social-economice, în ţară şi în străinătate;

 • Misiunea ştiinţifică care este în concordanţă cu domeniul în care se desfăşoară studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, continuînd direcţiile de cercetare ale catedrei Tehnologia Materialelor şi Sudare şi se încadrează în misiunea de cercetare a facultăţii şi universităţii. Misiunea ştiinţifică este aceea de a oferi:

            - cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;

            - transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.

Ultimele anunturi

Admitere 2018
Examen de diploma 2018

Informatii pentru Examenul de diploma 2017-2018 pot fi consultate aici.

Structura 2017-2018

Structura anului universitar 2017-2018 pot fi descarcata de aici.

Alegeri TMS

Joi, 3 martie 2016, ora 12.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului TMS, sala CE200. Conform regulamentului in vigoare, depunerea candidaturilor pentru functia de director de departament si a planului managerial aferent se va face la secretariatul catedrei TMS pana luni 29.02.2016 ora 12.00.

Posturi vacante
Alegeri UPB/TMS

Regulamentul pentru alegeri 2016 in UPB este disponibil aici.

Planuri invatamant

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.