Misiunea departamentului ICTI

There are no translations available.

Misiunea Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale (ICTI)

            În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Departamentul reprezintă unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

            Ca unitate organizatorico-funcţională a facultăţii Ingineria Şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale participă la elaborarea şi gestionarea programelor de studii din domeniul Inginerie Industrială alocat misiunii sale.

            Astfel, departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale gestionează următoarele programe de studii:

 

          

  Misiunea Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale se desfăşoară în două planuri:

            - în a oferi educaţie academică în toate ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat;

            - în a oferi educaţie continuă prin programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe de studii de conversie profesională;

            - spre formare de specialişti competenţi şi performanţi în domeniul Inginerie industrială capabili să se integreze rapid în orice medii social-economice, în ţară şi în străinătate;

            - cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;

            - transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.