Scurt istoric al Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

There are no translations available.

Primul curs de Tehnologia Materialelor a fost predat începând din anul 1868, în cadrul “Şcoalei de Poduri şi Sosele” de către ing. Grigore Cerchez (1851-1927).

După reforma învăţămîntului din 1881, noţiuni de Tehnologia Materialelor se predau în cadrul “Şcoalei Politehnice” de către profesori renumiţi, ca Emil Balaban (1857-1921), Traian Negrescu (1900-1960), Constantin Popovici (1899-1965).

Începând din anul 1948 se cristalizează ca o catedră de sine stătătoare,  sub denumirea de “Tehnologia Metalelor”, în cadrul facultăţii de “Maşini şi Utilaje”, primul şef de catedră fiind prof.dr.ing. Andrei Petrovici.

Între anii 1953-1954, se organizează primul laborator al catedrei sub denumirea de “Maşini-Unelte şi Tehnologia Metalelor”.

Începând din anul 1961, catedra aparţine facultăţii T.C.M. sub denumirea de “Tehnologia Metalelor” până în anul 1974, având ca şef de catedră pe prof.dr.ing. Andrei Petrovici. Din anul 1974 până în anul 1977, catedra a devenit “Tehnologia Materialelor” - şef de catedra prof.dr.ing. Dolphi Drimer.

Începând din anul 1977, catedra devine “Tehnologia Materialelor şi Sudare”- şef de catedră prof.dr.ing. Dolphi Drimer. Din anul 1985 şeful catedrei devine prof.dr.ing. Gheorghe Zgură.

Dupa anul 1989, şef de catedră a fost ales ş.l.ing. Mihai Voicu până în anul 1992, când a fost ales şef de catedră prof.dr.ing. Gheorghe Calea.  Din anul 1996 pana in 2008, şeful de catedra a fost prof.dr.ing. Gheorghe Amza. In 2008 a fost ales sef de catedra prof.dr.ing. Gabriel Marius Dumitru. Începând din anul 2012 catedra s-a transformat în departamentul Tehnologia Materialelor şi Sudare şi Director de Departament a fost ales Prof.dr.ing. Gheorghe AMZA.

Până în anul 1960, catedra asigura predarea disciplinei de Tehnologia Metalelor pentru facultăţile Mecanică, Electronică, Electrotehnică, Energetică şi Transporturi, cursuri de zi, serale şi fără frecvenţă.

Din anul 1960 până în anul 1977, catedra asigura predarea următoarelor discipline: Tehnologia Materialelor; Maşini-Unelte şi Prelucrări prin Aşchiere; Tehnologia Materialelor şi Maşini-Unelte; Tehnologie Mecanică; Chimia şi Tehnologia Materialelor; Bazele Teoretice ale Tehnologiei Mecanice; Maşini-Unelte şi Măsurători Mecanice; Construcţii Sudate; Elaborarea Semifabricatelor prin Turnare şi Sudare; Bazele Controlului Nedistructiv al Materialelor; Maşini-Unelte Specifice Elementelor de Mecanică Fină.

Începând din anul 1977, pe lângă disciplinele enumerate mai sus, apar discipline legate de pregătirea specialiştilor în domeniul “Utilajul şi Tehnologia Sudării”, precum: Bazele Proceselor de Sudare; Echipamente pentru Sudare; Tehnologia Sudării prin Topire; Tehnologii de Sudare prin Presiune; Mecanizarea şi Automatizarea Proceselor de Sudare; Proiectarea Maşinilor şi Utilajelor în Construcţie Sudată; Optimizarea Proceselor Tehnologice de Sudare; Controlul Sudurilor şi al Construcţiilor Sudate; Mecanica Ruperii; Tehnologia Sudării cu Gaze; Procedee Neconvenţionale de Sudare şi cursuri speciale pentru specialiştii ce urmează cursurile postuniversitare.

După anul 1989, Catedra Tehnologia Materialelor şi Sudare a căpătat o nouă dezvoltare, atât din punct de vedere al activităţii didactice cât şi al activităţii de cercetare. Au apărut o serie de noi cursuri care se predau la secţiiile de specialitate: Autorizare-nivel II-ultrasunete; Radiaţii Penetrante; Inventică; Ingineria şi Managementul Calităţii; Informatizarea şi Optimizarea Sudării; Ingineria Calităţii; Proiectarea şi Asigurarea Calităţii; Calculatoare şi Programe Utilitare; Modelare şi Simulare, Drept Economic Financiar; Materiale Noi şi altele.

Din anul universitar 1994/1995 a funcţionat în cadrul catedrei secţia de specialitate “Materiale şi Defectoscopie” care pregăteşte specilişti în domeniul controlului nedistructiv.

Începând cu anul universitar 1997-1998 s-a înfiinţat secţia “Ingineria şi Managementul Calităţii” care pregăteşte specialişti în domeniul implementării sistemului calităţii în ingineria industrială. Ca principale discipline ce creionează pregătirea de specialitate sunt: Introducere în Ingineria Calităţii, Tehnologia Informaţiei şi Sisteme Interactive, Marketing şi analiză economică, Cercetare de piaţă, Caculatoare şi programe utilitare, Bazele cercetării experimentale, Asigurarea calităţii şi serviciilor, Calitate asamblării, ambalării şi instalării, Calitate în proeictarea mecanică, Procese de Operare, Tehnici şi metode de inspecţie şi control, Informatizarea si optimizarea proceselor tehnologice, Pregătirea proceselor de fabricaţie, Modelare şi simulare, Vanzare si servicii după vânzare, Inventică şi Proprietate Intelectuală, Management Industrial, Ergonomie, Managementul Calităţii Totale, Certificare şi acreditare în Ingineria Calităţii, Tehnici de comunicare şi negociere, Calitatea şi managementul mediului, Iniţierea şi conducerea afacerilor, Drept comercial, Informatizarea şi Optimizarea Proceselor de Control, Protecţia mediului si Dezvoltare Durabilă şi altele.

Începând cu anul universar 1996-1997 au apărut două direcţii prioritare pentru studii aprofundate: Tehnologii Avansate de Sudare şi Control Nedistructiv şi Tehnologii Speciale pentru Producerea Materialelor şi Asigurarea Calităţii Produselor.

Incepând cu anul universitar 2002/2003 au apărut două secţii de master: Ingineria şi Managementul Sudării devenita Ingineria si Managementul Proceselor de Sudare si Control şi Ingineria Calităţii.

Începând cu anul universar 2011-2012 s-a înfiinţat secţia „Ingineria Securităţii în Industrie” care pregăteşte specialişti în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă. Ca discipline principale, care definesc pregătirea de specialitate sunt: Fiabilitatea Sistemelor Mecanice; Poluarea Industrială şi Controlul Poluării; Informatică aplicată în SSM; Informatizarea şi Optimizarea Proceselor Tehnologice; Siguranţa Sistemelor Avansate de Producţie; Securitatea şi Sănătatea în Muncă în domeniul Mecanic; Securitatea şi Sănătatea în Muncă în domeniul Transporturilor; Asigurarea Calităţii Produselor şi Serviciilor; Tehnologia Informaţiei şi Sisteme Interactive; Dezvoltare Durabilă; Legislaţie în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă; Managementul deşeurilor; Securitate şi Sănătate în Muncă în domeniul Chimic; Ecotehnologie; Ergonomie; Sănătatea şi Securitatea în Muncă în domeniul electric şi altele.

Activitatea de cercetare a fost puternic relansată prin înfiinţarea “Centrului de Cercetare, Consulting şi Asistenţă Tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare” (C.A.M.I.S.), cu următoarele direcţii de cercetare: Tehnologii şi Echipamente de Prelucrare a Materialelor; Tehnologii Neconvenţionale de Prelucrare a Materialelor; Tehnologii de Asamblare Nedemontabilă a Materialelor Convenţionale şi Neconvenţionale; Tehnologii de Tăiere şi Debitări; Expertize în Utilaje Energetice şi Construcţii Metalice; Evaluarea Calităţii Materialelor; Control Nedistructiv; formarea şi perfecţionarea prin cursuri intensive de scurtă durată a resurselor umane în diferite domenii cerute de economia de piaţă.   

Activitatea C.A.M.I.S. este strâns corelată cu activitatea celui de-al doilea centru înfiinţat în catedra - “Centrul pentru Perfecţionare şi Asigurarea Calităţii şi Certificarea Auditorilor” (C.P.A.C. - C.A.), care realizează:

  • Pregătirea personalului specializat pentru proiectarea Sistemului Calităţii, prin cursuri postuniversitare;
  • Perfecţionarea managerilor societăţilor comerciale în domeniul Managementului Calităţii;
  • Formarea şi certificarea auditorilor;
  • Cursuri de scurtă durată la sediul societăţilor comerciale, pentru iniţiere sau perfecţionare în diferite aspecte ale managementului şi asigurării calităţii;
  • Pregătirea personalului specializat în domeniul Defectoscopiei Nedistructive (curs autorizat I.S.C.I.R. şi C.N.C.A.N.).

Se asigură, de asemenea, consultanţă în domeniile: Managementul Calităţii, Management Strategic, Motivarea şi Formarea Personalului, Managementul Riscului, Sănătate şi Securitate în Muncă, Inspecţia Calităţii şi Tehnologii de Sudare.

 

În prezent, Catedra T.M.S. îşi desfăşoară activitatea în Facultatea I.M.S.T., pentru multiple discipline legate de Tehnologia Materialelor, asigurând pregătirea generală a studenţilor din anii I şi II la facultăţile: Energetică, Inginerie Mecanică, I.M.S.T., Ingineria Sistemelor Biotehnice, Transporturi şi Aeronave. Asigură, de asemenea, pregătire teoretică şi practică pentru studenţii din anii III, IV şi V cu specializările Utilajul şi Tehnologia Sudării şi Ingineria Calităţii şi pentru studenţii cursurilor de master in Ingineria şi Managementul Proceselor de Sudare si Control şi Ingineria Calităţii.

 

Î Începând cu anul universar 2008-2009, Departamentul Tehnologia Materialelor şi Sudare asigură toată pregătirea de specialitate pentru masterele: Ingineria Calităţii; Ingineria şi Managementul Proceselor de Sudare şi Control; Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor; Ingineria Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.

     Din anul 2008 funcţionează în departament şi o platformă de cercetare ”Evaluarea calităţii materialelor şi produselor”, laboratoarele departamentului dispunând de aparatură de cercetare performantă în domeniu: control nedistructiv cu radiaţii penetrante; cu ultrasunete; cu lichide  penetrante; cu pulberi magnetice; emisie acustică şi termografie în infraroşu.

 

Ultimele anunturi

Alegeri ICTI 2020-2024
There are no translations available.

Luni, 2 martie 2020, ora 10.00 va avea loc sedinta de alegeri a departamentului ICTI, sala CE200. Data limita pentru depunerea candidaturilor este vineri 28.02.2020, ora 10.00.

Pentru functia de Director al departamentului ICTI s-au inscris urmatoarele persoane:

1. Prof.dr.ing. Oana Roxana Chivu - plan managerial

2. Prof.dr.ing. Gabriel Iacobescu - plan managerial

3. Prof.dr.ing. Ionelia Voiculescu - plan managerial

Planuri invatamant
There are no translations available.

Planurile de invatamant pentru anul academic 2015-2016 pot fi descarcate de pe site-ul Facultatii IMST.

Copyright © 2015 Departamentul Tehnologia Materialelor si Sudura. Toate drepturile rezervate.